Праца па паляпшэнню ўмоў і аховы працы ў ДЛГУ "Ушацкі лясгас" у 2018 годзе праводзілася мэтанакіравана і пастаянна ў адпаведнасці з галіновай,
абласны раённымі праграмамі, аператыўнымі, бягучымі і перспектыўнымі планамі па паляпшэнні ўмоў і аховы працы.

У лясгасе ўкаранёна сістэма кіравання аховай працы (СУОТ).

Заканадаўства аб працы выконваецца. У мэтах павышэння ведаў па тэхніцы бяспекі і, каб пазбегнуць вытворчага траўматызму штогод, у тым ліку і ў 2018 годзе праводзіцца курсавое навучанне па ахове працы з рабочымі ўсіх прафесій лясгаса па 20-ці гадзінных праграмах, распрацаваных для канкрэтных вытворчасцяў.

Праца па ахове працы сканцэнтраваная на якасці навучання працуючых, Адпаведнасць кваліфікацыі работнікаў, правядзенне неабходных відаў інструктажоў, праверак ведаў па пытаннях аховы працы, забеспячэнню працуючых зручнымі і бяспечнымі сродкамі працы, індывідуальнай і калектыўнай абароны, эфектыўным перыядычным кантролем на ўсіх узроўнях. Для дасягнення гэтых мэтаў атэстацыйнай камісіяй лясгаса праводзілася праверка ведаў па пытаннях аховы працы ў ІТР і рабочых.

Для паляпшэння арганізацыі вытворчасці, бяспечных метадаў працы павышаўся прафесійны ўзровень ведаў. У адпаведнасці з галіновым графікам праводзіліся дні і тыдні аховы працы. Вынікі праверак разглядаліся на вытворчых нарадах і Камісіяй па ахове працы лясгаса з мэтай выпрацоўкі і прыняцця неадкладных мер па выяўленых недахопах і парушэннях нормаў і правілаў аховы працы.

У 20018 годзе на ахову працы выдаткавана 172,8 тысяч рублёў.Сродкі, выдаткаваныя на мерапрыемствы па ахове працы на аднаго працуючага у 2018 годзе склалі 615 рублёў.

Леснікі, занятыя на лесасечных працах, механізатары, рабочыя ўсіх спецыяльнасцяў забяспечаны спецвопраткай на 100%. Па меры паляпшэння фінансавага стану лясгаса ў першую чаргу запланавана набыццё спецадзення, спецабутку і Сіз на бягучы і будучы год год.

Пад пастаянным медыцынскім кантролем знаходзяцца рабочыя, занятыя на працоўных месцах са шкоднымі і небяспечнымі вытворчымі фактарамі.